13 января, 2020

Идеалдуу жашоо чөйрөсүн түзөбүз

Заманбап адамдын жашоо сапатын жогорулатууга умтулуусу табигый көрүнүш.
Эмарк Строй жана Турпан Строй курулуш компаниялары өз ишмердиктеринде ушул чен белгилерди жетекчиликке алып, кардарлар үчүн турак жай кыймылсыз мүлкүнүн жөн эле объекттерин курбастан, идеалдуу жашоо чөйрөсүн дагы түзөт.
Биз кардарлар үчүн турак жай кыймылсыз мүлкүнүн жөн эле объекттерин курбастан, идеалдуу жашоо чөйрөсүн түзөбүз.