15 декабря, 2019

Заманбап жашоо сапатын жогорулатууга көрүнүш

Заманбап адамдын жашоо сапатын жогорулатууга умтулуусу табигый көрүнүш.
Эмарк Строй жана Турпан Строй курулуш компаниялары өз ишмердиктеринде ушул чен белгилерди жетекчиликке алып, кардарлар үчүн турак жай кыймылсыз мүлкүнүн жөн эле объекттерин курбастан, идеалдуу жашоо чөйрөсүн дагы түзөт.
Биз кардарлар үчүн турак жай кыймылсыз мүлкүнүн жөн эле объекттерин курбастан, идеалдуу жашоо чөйрөсүн түзөбүз.